Fakta och historia

Dela

De första luftballongerna steg till skyn i slutet av 1700-talet och har sedan dess behållit sin tjusning. Att flyga luftballong i Stockholm är fantastiskt och spännande, och känslan du får när du glider över stadens takåsar och ser sjöar, skogar och samhällen slår det mesta du upplevt.

Lite historia om luftballongen

  • Den första bemannade flygningen med luftballong ägde rum den 21 november 1783, då bröderna Montgolfier från Frankrike konstruerade den allra första varmluftsballongen. Redan tidigare samma år konstruerade fransmannen Jaques Charles den första gasballongen och den 1 december 1783 genomförde även han en lyckad bemannad flygning.
  • 1785 genomfördes den första lyckade flygningen över Engelska kanalen.
  • Bara några år efter 1783 dominerade gasballongen över varmluftsballongerna, som var opraktiska med det dåtida bränslet.
  • Varmluftsballongen fick en boom i USA på 1960-talet tack vare nya gasolbrännare och nya material i ballonghöljet.

Luftballongens historia i Sverige

Den första ballonguppstigningen i Sverige genomfördes 1806. I början användes ballonger endast vid folkfester eller andra tillställningar men senare även till vetenskapliga expeditioner. En berömd expedition är Andreés polarexpedition år 1897.

  • Modern ballongflygning med varmluftsballonger börjare i Sverige 1967.
  • SBF, Svenska Ballongfederationen bildades 1972 och är ett samarbetsorgan för Sveriges ballongfarare.
  • Ballongflygning med varmluft bedrivs numera som både kommersiellt, som fritidsnöje och som sport där det bedrivs tävlingar.
  • Varje år flyger omkring 25 000 personer i Sverige luftballong och korgarna kan numera ta upp till 35 personer.
  • Luftballong i Stockholm är den del av Sverige där det flygs flest människor under säsongen maj-september.

En speciell upplevelse

Det som är utmärkande vid en ballongflygning är att det är naturens lagar som styr. Luftballongen följer vindarna och de skickliga piloterna anpassar höjden så att den rätta vindriktningen följs. Att åka luftballong i Stockholm är en otroligt rogivande upplevelse. När du lämnat marken blir allt vindstilla, du lyfter sakta och stilla utan något motorbuller, vibrationer eller annat som stör upplevelsen. Det är verkligen en känsla av att du är ett med omgivningen som infinner sig!

De flesta som åker luftballong i Stockholm brukar också tycka att själva processen innan flygningen, det vill säga riggningen av ballongen är minst lika spännande och rolig.

Bra att veta

Säsongen för luftballong stockholm pågår vanligtvis från april-oktober men vissa ballongföretag bedriver även vinterflygningar. Boka gärna långt i förväg innan din flygning, så att ni kan pricka in de absolut bästa väderförhållandena.  Bra att veta är också att klä dig i oömma kläder inför en ballongflygning och tänk på att det kan bli något kyligare på kvällen och när ni är uppe i luften. Om du klär dig som för en skogspromenad brukar du klä dig rätt.

Vi hoppas att du har hittat den info du sökte efter här på Luftballongstockholm.se.